Verhuur kortingstabel voorwaarden

VERHUUR KORTINGSTABEL VOORWAARDEN 2014

 
 
 
1) Kortingstabel voor langere huurperioden
2) Openingstijden
3) Reserveren
4) Transport
5) Arbeidstarieven
6) Algemene voorwaarden
 
 
 
KORTINGSTABEL VOOR LANGERE HUURPERIODEN
 
Aantal dagen / Vermenigvuldigingsfactor
         
1 dag:              prijs x 1
           
2 dagen           prijs x 1,5
           
3 dagen:          prijs x 2
           
4 dagen           prijs x 2,4
           
5 dagen           prijs x 2,8
           
6 dagen           prijs x 3
           
7 dagen           prijs x 3,3
           
             
De vermenigvuldigingsfactoren voor langere huurperioden dan 7 dagen zijn op
aanvraag verkrijgbaar.
 
 
OPENINGSTIJDEN
 
De openingstijden zijn:
Maandag t/m vrijdag van 12.00 tot 17.00 uur

Zaterdag van 14.00 tot 15.00 uur

 
 
RESERVEREN
 
Reserveren kan telefonisch, per e-mail en per fax.
Indien een optie wordt geplaatst, worden de materialen voor de afgesproken periode in optie gehouden.
Hierna vervalt de optie automatisch zonder bericht van de klant.
 
In geval van gehele of gedeeltelijke annulering van een reservering worden tot 96 uur voor de aanvang van
de boekingsperiode geen annuleringskosten in rekening gebracht.
Indien een reservering geannuleerd wordt binnen deze periode, is Unit Sound genoodzaakt de
volgende kosten in rekening te brengen:
 
tot 48 uur voor aanvang van de boekingsperiode 50% van de huursom
tot 24 uur voor aanvang van de boekingsperiode 75% van de huursom
minder dan 24 uur voor aanvang van de boekingsperiode 100% van de huursom.
 
 

TRANSPORT

Tijden voor afleveren en ophalen apparatuur in overleg.
Transport binnen Delft €   45,00
Transport binnen Regio Haaglanden (Den Haag, Leidschendam, Nootdorp, Pijnacker, Rijswijk,
Voorburg, Wassenaar en Zoetermeer)
€   65,00
Transport binnen Regio Rotterdam €   80,00
   
   
 
ARBEIDSTARIEVEN  
Arbeidstarief per uur Geluids- en Lichttechnicus  €   35,00
Basistarief Technicus op locatie bediening,op- en afbouw (Showdag) Min. 6 uur, inclusief de reistijd, vanaf; € 125,00
Na 01.00 uur  wordt per uur een extra nachttoeslag berekend van €   15,00
   
   
ALGEMENE VOORWAARDEN
Op alle leveringen gelden de door Unit Sound opgestelde leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Haaglanden onder nummer 27226911.
De Algemene Leveringsvoorwaarden van Unit Sound kunnen op aanvraag worden toegezonden.
Daarnaast geldt ook het volgende:
De huurder is verplicht als een goed huisvader over de gehuurde zaken te waken. Bij de beëindiging van de huurovereenkomst dienen de gehuurde zaken in dezelfde conditie waarin deze afgehaald zijn, weer geretourneerd te worden bij Unit Sound.
Indien blijkt dat de gehuurde zaken gebreken vertonen of beschadigd zijn, is Unit Sound gerechtigd de huurder reparatiekosten of vervangingskosten in rekening te brengen. Kapotte apparatuur en lampen dienen geretourneerd te worden. Is dit niet het geval dan worden deze altijd in rekening gebracht. Unit Sound is gerechtigd, als door omstandigheden het gereserveerde materiaal niet beschikbaar is, dit door gelijkwaardig materiaal te vervangen. De extra kosten hiervoor zijn voor rekening van de huurder.
De door de klant gehuurd materialen zijn niet verzekerd door Unit Sound voor schade door transport, brand, stormschade, aardbevingen en diefstal na braak.
 
De klant is aansprakelijk voor alle schade, ook bij verlies of diefstal.
 

Op al onze aanbiedingen en alle door en met ons afgesloten overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing,
 zoals gedeponeerd bij de K. v. K. te Delft onder nummer 1147, welke op eerste verzoek ter beschikking worden gesteld.